Thiết bị, dụng cụ trường học

Bảng phụ

Bảng phụ

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Cân điện tử

Cân điện tử

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Thước kẻ nhựa

Thước kẻ nhựa

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Thước tam giác

Thước tam giác

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Mua ngay
Bộ thí nghiệm về quang phổ THPT

Bộ thí nghiệm về quang phổ THPT

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Biến thế thực hành

Biến thế thực hành

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Bộ thí nghiệm điện tích

Bộ thí nghiệm điện tích

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Máy Rumcoop : PTVL2037

Máy Rumcoop : PTVL2037

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Ampe kế

Ampe kế

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Bộ nguồn điện AC/DC

Bộ nguồn điện AC/DC

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Mua ngay
Bộ thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Bộ thí nghiệm giao thoa ánh sáng

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Mua ngay
Vôn kế

Vôn kế

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
0904.613.324 Yêu cầu báo giá