Công ty TNHH TMDV hóa chất và thiết bị Việt Hưng

Công ty TNHH TMDV hóa chất và thiết bị Việt Hưng

Địa chỉ: 22 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - Hải Phòng

Tel: 02253 518259 / 0904 613 324 - Hotline: 0904.613.324

Fax:

Email: vuviethung.vu@gmail.com

0904.613.324 Yêu cầu báo giá