Công ty Hóa chất và Thiết bị Việt Hưng - Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Cập nhật: 24-09-2019 04:48:24 | Dự án của chúng tôi | Lượt xem: 450

Thi công, lắp đặt hệ thống đường ống cho bồn chứa NH3

Cung cấp vật tư chính, vật tư phụ, nhân công và máy thi công  để lắp đặt hệ thống đường ống mới cho bồn chứa NH3 tại Vedan

0904.613.324 Yêu cầu báo giá