Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau 50 tấn/giờ

Cập nhật: 24-09-2019 04:23:39 | Dự án của chúng tôi | Lượt xem: 1123

Thiết kế, lắp đặt hệ thống phu bọc tại nhà máy đạm Cà Mau

Thiết kế, cung cấp vật tư chính, vật tư tiêu hao, nhân lực cho chế tạo, vận hành thử hệ thống phun bọc 50 tấn/giờ

0904.613.324 Yêu cầu báo giá