Hóa chất vô cơ

Na2S đá thối

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Lưu huỳnh Vẩy

Liên hệ

Xuất xứ: Ấn Độ, Trung Quốc,..

Mua ngay
KOH

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Kali Clorat

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Natri hydrosulfite

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
NaNO3

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
NaNO2

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Na2SO4

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Phèn đơn

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
PAC

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Oxy Già

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc

Mua ngay
Nước cất

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Silicagen Hạt chống ẩm

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Sắt III clorua

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Sắt II Sunfat

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Phèn kép

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Than hoạt tính loại II

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Tẩy đường Na2S2O4

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
STPP (Sodium Tripolyphosphate)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Soda

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Xút 99%

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Titan dioxit TiO2 KA100

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Thuốc tím

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid HCl

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid H3PO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid H2SO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid flohydric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Bột nở

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Borax

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid oxalic

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
0904.613.324 Yêu cầu báo giá